Vybíráme z galerie
DSC_1433.jpg DSC_1433.jpg
Odběr aktualit
Zadat email
III. MŠ

Mateřská škola Nový Malín 503 (dolní) se představuje

Jak je již známo, od 1. září 2008 je naše mateřská škola trojtřídní. Nové oddělení pro 18 dětí bylo vybudováno v prostorách bývalé školní jídelny v průběhu letních prázdnin. V tomto období také došlo k náročné rekonstrukci stávající hlavní budovy MŠ - byla vyměněna okna, celý objekt byl zateplen a dostal novou barevnou fasádu. Nové oddělení bylo vybaveno novým nábytkem i novými hračkami a pomůckami.

 V současné době je v MŠ v oddělení MOTÝLKŮ (nejstarší děti) zapsáno 26 dětí, v oddělení BERUŠEK (střední oddělení) rovněž 26 dětí a v oddělení BROUČKŮ (nejmladší děti) je 18 dětí. Dopoledne jsou děti členěny do tří oddělení, po obědě, kdy část dětí odchází domů, jsou děti slučovány do dvou oddělení.

Vzdělávání probíhá na základě vlastního školního vzdělávacího programu pod názvem „Dobře, že je nás víc…“ Předškolní vzdělávání zajišťuje 5 kvalifikovaných učitelek.

Běžný program v mateřské škole je obohacován i dalšími aktivitami: pro děti jsou např. zajišťována pravidelně 1x měsíčně profesionální divadelní představení, nejstarší děti navštěvují programy ve Vile Doris, tyto děti také navštívily knihovnu v Šumperku i v naší obci, besedovaly s ilustrátorem Adolfem Dudkem (poděkování patří místní knihovnici M. Krausové, která mateřské škole tuto besedu zprostředkovala), předškoláci absolvují předplavecký výcvik atd.   

Mateřská škola se snaží prohlubovat spolupráci s rodiči. Společně již proběhla v tomto školním roce podzimní zahradní slavnost, rodiče se účastnili i Mikulášské nadílky. Úspěšné vánoční zpívání pod borovicí na školní zahradě si nelze bez vydatné pomoci rodičů vůbec představit. Dále byli rodiče pozváni do MŠ na maškarní karneval, v hojném počtu se také účastnili velikonočního tvořivého odpoledne. Další plánované akce proběhnou v souladu s plánem spolupráce a věřím, že budou stejně úspěšné. Pro rodiče platí denně nabídka „otevřených dveří“ v průběhu celé provozní doby, pouze v době podávání stravy hygienický předpis nepovoluje přítomnost cizích osob ve třídě. 

V nejbližším období by měla ve spolupráci s OÚ proběhnout úprava školní zahrady – dokončení nového pískoviště a úprava oplocení.

Děti se ještě mohou těšit v nejbližším období na návštěvu Divadla Šumperk a

na školní výlety. Děti  z oddělení MOTÝLKŮ navštíví místní DPS, tentokrát s programem k Svátku matek, který obyvatele jistě potěší stejně jako vánoční program. Předškoláci již tradičně navštíví v závěru školního roku 1. třídu místní ZŠ a v 18. června budou slavnostně pasováni  na školáky.

 A. Hreňová, vedoucí MŠ

0
Počet obyvatel
0
Počet domů
0
Počet kulturních památek
0
Rozloha v km²
Máte dotaz?

Napište nám