Rok 2008 - 9.Cyklostezka II.etapa

31.12.2008   Obec Nový Malín   Dotace 2008  


Poskytovatel dotace:      Regionální operační centrum Střední Morava

Celkové náklady:            8, 7 mil. Kč

Poskytnutá dotace:        7, 4 mil. Kč

Tento projekt byl zahájen 11. 8. 2008, v současné době probíhá výstavba, datum ukončení projektu je stanoven k 30. 9. 2009 včetně kolaudace.

Výstavbou cyklostezky a jejím dokončením  jsou podporovány environmentálně šetrné formy cestovního ruchu a pro zdraví příznivý způsob trávení volného času jak pro obyvatele regionu, tak i pro ostatní. Zvýšením podílu cyklistické dopravy na úkor automobilové dojde ke snížení hlukové  zátěže obyvatel žijících podél silnice č. II/446. Cílem je oddělení chodců a cyklistů od motorové dopravy a eliminování nebezpečných míst na silnici II/446.

www.rr-strednimorava.cz

Máte dotaz?

Napište nám