Rok 2008 - 5.Socha Panny Marie Immaculaty

31.12.2008   Obec Nový Malín   Dotace 2008  


Poskytovatel dotace:    Olomoucký kraj

Celkové náklady:                 150 tis. Kč

Poskytnutá dotace:               45 tis. Kč

                          

Projekt byl dokončen v říjnu 2008. Restaurátorské práce prováděl pan Mgr. Ladislav Werkmann. Provedl hloubkové zpevnění korozí poškozených částí kamene, konsolidaci jeho povrchové vrstvy, fixaci a uzavření trhlin, byly doplněny chbějící modelace profilovaných prvků a hmotově rekonstruovány některé části sochy.

Máte dotaz?

Napište nám