Zpráva o hospodaření Provozní Nový Malín s.r.o. rok 2014

30.6.2015   Obec Nový Malín   Provozní Nový Malín s.r.o. - Výroční zprávy  


V r. 2014  jsme dosáhli příjmy v celkové hodnotě cca 47.432 tis. Kč.

Nejdůležitější stavební akce  v obci:

-     výstavba  domu s pečovatelskými byty -  Nový Malín  v hodnotě  -  8.141,- tis. Kč

 • rekonstrukce a zateplení ZŠ a fary v Mladoňově – 4.908,-tis.Kč
 • revitalizace centra obce   Nový Malín – 5.378,-tis.Kč
 • stavební úpravy a park kolem kostela Narození Panny Marie v Novém Malíně  1.299,- tis.Kč
 • výstavba bytového domu v Novém Malíně „K Lužím“ – 3.098,- tis. Kč
 • rekonstrukce povrchu místní komunikace Plechy –Třemešek – 515,-tis.Kč
 • rekonstrukce povrchu místní komunikace u Michaličky  v Novém Malíně – 448,- tis Kč
 • rekonstrukce vodovodního řádu Malínský les – 428,-tis.Kč
 • stavební práce při realizaci díla: Dětské hřiště a zahrady v přírodním stylu při obou MŠ

 v Novém Malíně – 545,-tis.Kč

 • výstavba mokřadu u Verebeliho – 345,- tis .Kč

 

 • pro MSEM,a.s- zemní práce v lokalitě Hrabišínská v hodnotě 1.085,- tis.Kč
 • pro EKOZIS Zábřeh-výstavbu kanalizace v Kolšově  1.938,- tis.Kč
 • pro STRABAG a.s – výstavba cyklostezky Dolní Studénky-Šumperk 729,- tis.Kč

 

Pro  obyvatele Nového Malína a obyvatele okolních obcí poskytujeme drobné práce  a služby jako jsou :

-    zhotovení vodovodních a kanalizačních přípojek, včetně terénních úprav

 -   práce stroji, úpravy terénu a dláždění , nakládky materiálu, přepravy štěrků apod.

     Tyto práce byly provedeny v celkové hodnotě 1.960 tis. Kč

 • prodej dřevěných briket na vytápění v hodnotě 263,-tis.Kč

 

V rámci uzavření smlouvy s Úřadem práce v Šumperku jsme obdrželi příspěvek ze státního rozpočtu a

Evropského sociálního fondu na vytvoření pracovních míst VPP/veřejně prospěšné práce/ v celkové

částce  1.720,- tis.Kč

 

Příjem z provozování internetové sítě – 536,- tis. Kč                                                                                                                        

 

Příjem za provoz vodovodu a kanalizace v Novém Malíně a Mladoňově  5.744,- tis. Kč

 

V roce 2014 společnost pořídila tento investiční majetek:

 • LG160-vybrační deska – pořizovací cena 98.400,- Kč
 • Hledačka vody Correlux – pořizovací cena 278.500,- Kč
 • Vibrační pěch Dynapac - pořizovací cena 47.400,- Kč
 • Pásová pila AGR220 – pořizovací cena 49.500,- Kč
 • Dacia Duster - pořizovací cena 289.668,- Kč

 

Společnost zaměstnávala  během roku 2014 průměrně 63 zaměstnanců měsíčně.

Společnost ukončila r.2014 s účetním  ziskem 716.577,38 Kč.

Vystavil: Tylová  L.

Datum:   30.6.2015

Máte dotaz?

Napište nám