Zpráva o hospodaření Provozní Nový Malín s.r.o. - r. 2010

14.6.2011   Obec Nový Malín   Provozní Nový Malín s.r.o. - Výroční zprávy  


V r. 2010  jsme dosáhli příjmy v celkové hodnotě cca 46.275 tis. Kč. K nejdůležitějším    stavebním akcím patřilo

-     poldr č. 6 – u Vychodila v hodnotě 1.136 tis. Kč

-     dokončena komunikace v lokalitě K Lužím – 1.439 tis. Kč

-     dokončena komunikace v lokalitě Zajícovo pole – 2.580 tis. Kč

-     oprava komunikace  U Vohralíků – 1.089 tis. Kč

-     zateplení a výměna oken I.MŠ – 1.804 tis. Kč

-     II. etapa kanalizace v Mladoňově – 5.010 tis.Kč

-     60-TI – kanalizace,vodovod  v lokalitě u Poldru – 8.329 tis. Kč

-     nový pavilon I.MŠ – 2.130 tis.Kč

-     výstavba sběrného dvora – 2.646 tis.Kč

-     provozování internetové sítě – 576 tis. Kč                                                                                                                        

-     provoz vodovodu a kanalizace 2.125 tis. Kč                                                                                             

V roce 2010 jsme prováděli stavební činnost i pro cizí odběratele. Šlo o výstavbu  vodovodu a kanalizace a následně komunikace  pro firmu NUGET spol s.r.o.Šumperk:

-     kanalizace v lokalitě Třemešek – 3.445 tis. Kč

-     komunikace v lokalitě Třemešek – 3.468 tis. Kč

-     vodovod v lokalitě Třemešek – 1.102 tis. pro obec Dolní Studénky

-    pro místní obyvatele Nového Malína  poskytujeme drobné práce  a služby jako jsou :

 -  zhotovení vodovodních a kanalizačních přípojek  včetně terénních úprav

 -  práce stroji, úpravy terénu, nakládky materiálu, přepravy štěrků apod.

Tyto práce byly provedeny v celkové hodnotě 1.300 tis. Kč

 Provozem internetové sítě  NovyMalinNet, jsme k 31.12.2010 dosáhli zisku 187.tis. Kč.

V roce 2010 společnost pořídila tento investiční majetek:

  • opravené prostory statku čp.83 – pořizovací cena cca 2.230 tis. Kč
  • Caterpillar 307 C-  pořizovací cena 928.000,- Kč
  • Tatra 815 – pořizovací cena 90.800,- Kč

Společnost zaměstnávala během roku 2010 průměrně 39 zaměstnanců měsíčně.

 

Společnost ukončila r. 2010 s účetním ziskem 3.070.611,25 Kč.

Vystavil: Straková L.

Datum:    13.4.2011

 

Schválení hospodářského výsledku

Provozní Nový Malín spol. s. r.o. za r. 2010 a návrh na         

jeho převedení na účet 428- nerozdělený zisk minulých let.

Provozní Nový Malín spol. s.r.o. ukončila r. 2010  účetním ziskem 3.070.611,25 Kč

Navrhuji   zastupitelstvu obce Nový Malín schválení výsledku hospodaření za r. 2010 ve výši 3.070.611,25 Kč a  jeho převod na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.

V Novém Malíně 14.6.2011

Máte dotaz?

Napište nám